Takster Roald Småbåtforening

Takster vedtatt på årsmøte 2024

Restverdiberegning på utriggere pr 01.12.2021