Praktisk informasjon

Medlemskap

Alle som ønsker det kan søke om medlemskap i foreninga. Alle som er tildelt båtplass er medlemmer i foreninga. 

Medlemskap koster kr. 1000,- per meter lysåpning. Minsteinndeling 0,5 meter.

Passivt medlemskap med nøkkel : 500,-

Passivt medlemskap på venteliste 250,-

Sambrukshuset

Sambrukshuset er skilt ut som egen organisasjonsenhet, med eget styre.

Havnereglement Roald SBF

Båtplass

Kjøp av båtplass 8000,- pr m lysåpning. Pluss 50% av utriggerne på hver side av plassen. Ved innløsing reduseres verdien med 10% per år ned  til 60% av verdien.
Utriggere ble overtatt av foreningen 2021.

Havneområdet

Vinterlagring langs murkanten i perioden oktober til mai:

Båter inntil 20 fot kr 500,-                     Båter over  20 fot kr 1000,- 

Bruk av gjesteplass inkl. landstrøm      kr 200 per døgn.

Gjesteplasser

Det er gjesteplasser på hver flytebrygge, ca. 5 plasser a 8 meter.

Ferskvann på alle brygger.  Strømuttak på 2 av bryggene.

Tilgang til dusj, toalett og vaskemaskin i Sambrukshuset.

Døgnleie m/strøm 200,-

For langtidsleige utan dagleg tilsyn med båten, skal båtlengda begrensast til max 40 fot, og leigeperioden max 14 dager.

Forskotsbetaling for leigeperioden til kt.nr. 3904 23 01128.

Bruk av slipp/vogn

Bruk av vogn skal alltid avtales med slippansvarlig. Se kontaktsiden.

Vogn inntil 1 uke+høytrykkspyler 500,-

Opptak med egenvogn gratis for medlemmer. 

Bruk av høytrykkspyler  kr. 200

Bruk av vogn+høyttrykkspyler for ikke medlemmer 1000,-

Opptak/utsetting med egen vogn for ikke medlemmer kr. 300,-

Flytebryggene

Eies av småbåtforeningen, og utriggerene er nå også overtatt av foreningen. Styret beslutter hvilke type utriggere som skal benyttes på den enkelte plass.

OVERSIKT OVER BÅTPLASSENE 2022