KONTAKT

Meldinger til styret leses kun sporadisk, dersom noe haster så ring !

Roald Småbåtforening

Postvegen 635, 6040 Vigra

Konto: 3904.23.01128

Formann mob: 91575113

Nestformann mob: 46888635

Slippansvarlig mob: 95763883

Dugnadsansvarlig mob: 92629077

formann@roaldsbf.no

kasserer@roaldsbf.no