OM OSS

Historikk

Roald Småbåtforening ble etablert 8 April 1972.

Roald småbåthavn er klassifisert som regionanlegg for båtturisme med gjesteplasser og tilgang til dusj, toaletter og vaskemaskin.

Vedtekter - revidert 08.03.2020

Overtakelsedokument og restverdier for utriggere fra årsmøte 2021

Dugnadsarbeid

Det er ikke noe mer dugnad i 2022, det vil bli en større dugnad med oppgradering av brygger og utriggere våren 2023.  Inntil da kan brukerne fjerne groe på brygge og utriggere,  og gjerne fylle hullene i området kan med grus som de finner ved murkanten i vest enden av området vårt