Årsmøte måndag 26 februar Kl 1800 på Mjølner.  Innkalling og kontingent vil bli sendt ut pr e-post og då er det viktig at vi har korrekt e-post adresse og telefon nr.  Send info om dette til:  kasserer@roaldsbf.no

Havnen før storhavet